Канатбек Бегалиев:"Азыркы учурда спорттун абалы жаман эмес жакшы дагы эмес"

Watch this video via Vidmaski