Shahid Khan, Priya Khan, Shahsawar - Pashto film SARKAR song Sa Nasha Da Badmashy

Watch this video via Vidmaski


Shahid Khan, Priya Khan, Shahsawar - Pashto film SARKAR song Sa Nasha Da Badmashy
Shahid Khan Priya Khan Shahsawar World Asian Pashto Songs