Krushë e Madhe -Reti valle burrash në dasem

Watch this video via Vidmaski


Valle burrash usta Himi tupangjit e Krushës vallëtaret nga Retia e Rahovecit
Dasma e Avdullah Izet Duraku prill 2013