Камаедзіца - Гiмн Беларусам

Watch this video via Vidmaski


Водгаласы велічы нашай,
Срэбраны пыл далягляду,
Халодных ветраў зоры,
Факелы нашай Свабоды.

Выкуем востры новы меч –
За родную Веру, родных Багоў!
Героямі застанемся ў памяці вечнай;
Вочы дзяцей… Подых слядоў…

Слава Продкам мудрым!
Слава Зямлі святой!
Слава Багам вялікім!
Слава Будучыні залатой!
Слава Нашчадкам светлым!
Слава роднай Беларусі!
Слава братам – Славянам!
Попел татальнай Барацьбы!

Туман вернасці законам,
Дым славы над Радзімай…
Прачынайся, Беларус!
Падымайся, Народ!

Голас бязмежнасці
Чыстай крыві;
Вечная памяць Героям,
Байцам нашай Вайны!
Belarus Belarusian nationalism Kamaedzitca