BGS Skördare

Watch this video via Vidmaski


BGS Beståndsgående Gallrings Skördare. Togs fram av ÖMF Skogsmaskiner AB.
Per-Erik Sjödin och tillverkades av Doroverken1989 - 90.
Maskinek AB 070-5927884
http://www.maskinek.se
skördare gallringsskördare skogsmaskin beståndsgående