A Xunta de Galicia deixa morrer as Pallozas dos Ancares

Watch this video via Vidmaski


Un símbolo de Os Ancares desvanécese
As pallozas prerrománicas de Piornedo cáense a anacos e non hai quen as arranxe. Os veciños non se poden facer cargo do custo: cincuenta euros por metro de palla. A Xunta retirou fai anos unhas axudas dedicadas ao seu mantemento. Elemento identitario de Os Ancares lucenses, foron declaradas BIC fai décadas.
Os Ancares (Location) Xunta De Galicia (Governmental Jurisdiction) Piornedo (Location) ancares pallozas etnografia teitos teito teitador