เต็ม นาวา #2 รักฅนหัวหยอย

Watch this video via Vidmaski


อีกงานเพลง จากหนุ่มใต้ตัวเล็กแดนสะตอ ตอบสนองความต้องการของวัยโจ๋กับงานเพลงสนุก บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตน รักฅนหัวยอยนะน้องเหอ....ติดต่องานแสดงได้ที่089-8750441 095-9388696