ישי מבורך - התורה והדעת - מאמר הבונים של פרנץ רוזנצווייג 2

Watch this video via Vidmaski


תיאור